Lắp đặt hệ thống mạng

15:01:00 03/06/2014

Vân Nam thi công lắp đặt hệ thống mạng, điện thoại

-  Đưa giải pháp thi công tối ưu

-  Tư vấn thiết bị phù hợp

-  Thiết kế hạ tầng lắp đặt

-  Thi công chuyên nghiệp chính xác

-  Cung cấp thiết bị chính hãng