Cách xem đèn trên Converter quang điện

Mã sản phẩm: 1
Hãng sản xuất:
Giá : Liên hệ
​043.868.0259

CÁCH XEM ĐÈN TRÊN CONVERTER QUANG ĐIỆN - Bộ chuyển đổi quang điện
Trên Converter quang điện có 6 đèn LED thông báo trạng thái của mạng, biết cách xem đèn trên Converter quang điện cho ta biết được hệ thống mạng đang làm việc ra sao và giúp ta khắc phục nhanh hệ thống mạng khi sự cố xảy ra.

CÁC KÍ HIỆU TRÊN ĐÈN CỦA CONVERTER QUANG ĐIỆN
Đèn trên Converter quang được chia thành 2 hàng dọc FX và TX, 3 hàng ngang là (Ngõ vào, tín hiệu truyền nhận, ngõ ra). Khi hoạt động cả 6 đèn sẽ sáng (với Converter quang điện 10/100), 2 đèn giữa (Link/Act) sáng nhấp nháy liên tục.

Các kí hiệu viết tắt được viết trên đèn:

- PWR: đèn nguồn
- Link/Activity: đèn dữ liệu truyền nhận
- FX: Là chuẩn cho công nghệ truyền sử dụng cáp quang
- TX: Là công nghệ trong mạng Fast Ethernet, cho phép truyền tín hiệu bằng cắp đồng xoắn đôi
- FDX: Là đèn chế độ Full Duplex. Khi đèn không sáng thì cổng Fast Ethernet đang ở chế độ Half Duplex. Hiện tại hầu hết các Converter quang điện có thể tự động điều chỉnh chế độ Duplex trên cổng TX và thể hiện trạng thái trên đèn LED phía trước.
HỆ THỐNG MẠNG LAN VÀ INTERNET SỬ DỤNG CONVERTER QUANG ĐIỆN
mang-lan-su-dung-converter-quang-dien

Hệ thống mạng LAN sử dụng một đôi Converter quang điện

mang-internet-dung-converter-quang-dien

Hệ thống mạng Internet sử dụng Converter quang điện

Trạng thái trên converter quang điện 10/100M

Trường hợp mất tín hiệu quang, 2 đèn Link/Act của hàng FX bị tắt: kiểm tra Dây nhảy quang nối từ Converter quang điện vào hộp phối quang (ODF quang) xem có bị đứt không. Tiếp đến ta kiểm tra đường cáp quang nối từ ODF quang điểm bên này sang ODF đầu bên kia có thể kiểm tra bằng cách dùng đèn Laser hoặc nguồn sáng mạnh soi ở một đầu để kiểm tra thông quang (Với hệ thống mạng Internet sử dụng Converter quang điện đoạn cáp quang này do nhà cung cấp dịch vụ quản lý, ta gọi cho nhân viên nhà mạng đến khắc phục đường truyền)

converter-quang-dien-mat-tin-hieu-quang

Converter quang - Bộ chuyển đổi quang điện 10/100 Mbps mất tín hiệu quang

Trường hợp mất kết nối LAN từ Switch đến Converter quang điện, đèn hàng TX và đèn FDX sẽ bị mất: Thử dùng cổng khác trên Switch mạng. Kiểm tra dây cáp mạng nối từ Bộ chuyển đổi quang điện vào Switch (với hệ thống mạng Internet sử dụng Converter quang điện ta kiểm tra dây cáp từ Media converter vào Modem và từ Modem vào Switch) được kết nối đúng chưa, Cáp mạng phải được cắm chắc chắn tại tất cả các kết nối. Nếu cáp được cắm tốt mà vẫn chưa có mạng ta dùng cáp mạng khác thay thế.

converter-quang-dien-mat-tin-hieu-lan

Bộ chuyển đổi quang điện 10/100Mbps mất tín hiệu LAN

Trong trường hợp sáng đủ 6 đèn mà kết nối vẫn down: có nhiều trường hợp Bộ chuyển đổi quang điện, Modem, Switch bị treo ta cần khởi động lại. Trường hợp ta không tìm ra ngay điểm xảy ra sự cố ta chia mạng thành các đoạn nhỏ để dễ dàng xử lý

converter-quang-dien-mat-ket-noi-mang

Converter quang điện 10/100Mbps mất kết nối mạng nhưng đèn vẫn sáng

Trạng thái trên Converter quang điện 1GB

Khi mất tín hiệu quang, đèn FX sẽ tắt, Converter quang điện sẽ còn 4 đèn sáng

converter-quang-dien-1G-mat-tin-hieu-quang

Converter quang – Bộ chuyển đổi quang điện 1G khi mất tín hiệu quang

Khi mất kết nối LAN từ Switch đến Converter quang điện 2 đèn hàng TX sẽ mất, lúc này chỉ còn FX và đèn nguồn trên Converter quang sáng

converter-quang-dien-1G-mat-tin-hieu-lan

Bộ chuyển đổi quang điện 1GB mất kết nối LAN

Khi Converter quang điện sáng đủ 5 đèn mà kết nối vẫn bị mất: ta nên kiểm tra xem thiết bị như Switch hoặc Bộ chuyển đổi quang điện có bị treo không và khới động lại, kết hợp với việc phần đoạn mạng thành những đoạn nhỏ để tìm điểm xảy ra sự cố giúp ta khắc phục nhanh hơn.

converter-quang-dien-1G-mat-ket-noi-mang

Converter quang điện 1G sáng đèn nhưng mất kết nối