Củ đỡ néo cáp quang kv 300

Mã sản phẩm:
Hãng sản xuất:
Giá : Liên hệ
​043.868.0259
Thông số
STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH CỠ(mm) VẬT LIỆU
1 CK9 3 110 X 15.5 THÉP CHỊU
        LỰC MẠ KẼM
2 DÂY BỆN NGOÀI 1 1600 x 6 x 4 HỢP KIM NHÔM
3 DÂY BỆN TRONG 1 2000 x 15 x 2.5 THÉP CHỊU
        LỰC MẠ KẼM
4 MẮT NÉO 1 ĐỘ DÀY 7mm THÉP CHỊU
        LỰC MẠ KẼM
  BULONG – ECU      
5 CHỐT CHẺ 4 D 15.5 THÉP CHỊU   LỰC MẠ KẼM
Thông số
STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH CỠ(mm) VẬT LIỆU
1 CK9 3 110 X 15.5 THÉP CHỊU
        LỰC MẠ KẼM
2 DÂY BỆN NGOÀI 1 1600 x 6 x 4 HỢP KIM NHÔM
3 DÂY BỆN TRONG 1 2000 x 15 x 2.5 THÉP CHỊU
        LỰC MẠ KẼM
4 MẮT NÉO 1 ĐỘ DÀY 7mm THÉP CHỊU
        LỰC MẠ KẼM
  BULONG – ECU      
5 CHỐT CHẺ 4 D 15.5 THÉP CHỊU   LỰC MẠ KẼM