Optical-converter

Mã sản phẩm:
Hãng sản xuất:
Giá : Liên hệ
​043.868.0259

Loại 1 cổng Video-2 cổng quang hoặc 1 cổng quang
Loại 2 cổng Video-2 cổng quang hoặc 1 cổng quang
Loại 4 cổng Video-2 cổng quang hoặc 1 cổng quang
Loại 8 cổng Video-2 cổng quang hoặc 1 cổng quang
Loại 12 cổng Video-2 cổng quang hoặc 1 cổng quang

Loại 1 cổng Video-2 cổng quang hoặc 1 cổng quang
Loại 2 cổng Video-2 cổng quang hoặc 1 cổng quang
Loại 4 cổng Video-2 cổng quang hoặc 1 cổng quang
Loại 8 cổng Video-2 cổng quang hoặc 1 cổng quang
Loại 12 cổng Video-2 cổng quang hoặc 1 cổng quang