• Dây nhảy nói chung và dây nhảy quang nói riêng là thành phần không thể thiếu trong hệ thống cáp mạng. Việc lựa chọn dây nhảy quang với chất lượng và chi phí hợp lý trở thành mối quan tâm đáng kể của các nhà thi công. Hiện nay, một số nhà thi công không chuyên thường chọn dây nhảy quang dựa trên yếu tố chi phí thấp, tức ưu tiên chọn loại dây rẻ tiền hơn. Tuy nhiên, lựa chọn này lại dẫn đến ...
  • Một số yêu cầu khi xây dựng phòng máy chủ
  • Giải pháp camera quang