BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG LÀ XƯƠNG VÀ MÁU

21:39:00 01/06/2014

Sẵn sàng khi Tổ quốc cần!

"Cái gì ở Hà Nội là cao nhất? Không phải Keangnam, không phải Lotte, mà chỉ có thể là Cột cờ Hà Nội thôi.

Và cao hơn ở Việt Nam là lòng yêu nước là đoàn kết dân tộc. Như CT HCM có nói " thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước"

Chúng ta cùng ôn lại lời dạy của Bác:

             Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
            Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!


Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946
Hồ Chí Minh